Pre firmy

Praktická aplikácia najnovších metód sebarozvoja v biznise

Pozrite si tiež môj rozhovor pre RUŠ Noviny o spolupráci s firemnou sférou.

Firma môže byť len tak dobrá,
ako dobrí sú ľudia v nej.

Zlepšite ľudí a pozdvihnete celú firmu.

To sa dá dvomi hlavnými spôsobmi:
A) nájdením nových, lepších ľudí (nie vždy praktické)
B) zlepšením tých, ktorých už máte

Ja viem pomôcť v B).

Moja najsilnejšia stránka: ÚČINNOSŤ
Veľmi často vyriešime problém (hlavne osobný) v rámci jedného sedenia.

Vysoký prínos pre ľudí aj pre firmu zlepšenia sú trvalé, kumulatívne a s reálnym dopadom na biznis.

Rozvoj firiem sa začína vždy u jednotlivca – zamestnanca či manažéra. Pomôžte človeku stať sa takým, akým chce byť a odvďačí sa vám spokojnosťou, výkonom a úspechmi.

2 hlavné časti sebarozvoja firiem:

1. vytvárať úspešnejších ľudí, ktorí sú schopní dosiahnuť to, pre čo sa rozhodnú. Zvýšenie pravdepodobnosti úspechu odstránením osobných blokerov v konaní a myslení.
Napr. zlepšenie sebaistoty, vyladenie zamerania na cieľ, odstránenie paralyzujúcej neistoty pri rozhodnutiach, nekomplikovať zbytočne veci, nesabotovať si vlastný úspech, zmena negatívneho postoja, odpútanie sa od zlých skúseností z minulosti, odstránenie nefunkčných vzorcov v konaní,…

2. účinná okamžitá pomoc pri problémoch zamestnancov, ako sú napr. vyhorenie, preťaženie, stres, konflikty, pocit prílišného tlaku pri práci, nesúhlas iných, strach z vystupovania na verejnosti, strach zo zlyhania, strach z nadriadeného, neschopnosť vyjadriť svoj názor, ťažká adaptácia na zmeny, ľubovoľné osobné problémy a pod.

Ako to prebieha

Všetko sa deje pomocou rozhovoru medzi štyrmi očami, kde hľadáme, revidujeme a prípadne odstraňujeme blokujúce vzorce, emócie, myšlienky, presvedčenia, či strachy, ktoré človeku bránia správať sa prirodzene, mať v situáciách nadhľad a fungovať bez zbytočného tlaku.

Hlavnými prvkami počas sedenia sú empatický rozhovor, sebapochopenie a veľmi účinná zmena opakujúcich sa vzorcov, ktoré nevedú k želanému cieľu.

Prispôsobenie Vašim potrebám

Spolupráca s konkrétnou firmou spravidla prebieha tak, že sa priamo vo firme vypíšu termíny mojich sedení (som ochotný po dohode prísť osobne; alternatívne cez videohovor) a zamestnanci sa môžu prihlásiť. Najviac sa mi osvedčili dvojhodinové sedenia.

Na sedeniach je mojou prioritou dosiahnutie väčšej slobody myslenia a konania človeka. Lebo každý spravidla sám vie, čo má robiť, pokiaľ ho neblokujú vlastné mentálne programy.

Keď je človek sám sebou, je šťastnejší, má viac energie a je účinnejší v tom, čo robí.

Pre bližšie informácie ma neváhajte kontaktovať tu.

Aj Vaša firma môže zmeniť svet.

Ing. Ján Poctavek, PhD.