Psychofonetika

Zdroj fotografie: www.pace.sk

Spoznávanie samého seba cez empatický rozhovor. Vyjadrenie vlastných vnútornych pocitov pomocou gesta a vizualizácie.

Psychofonetika je účinná terapeutická metóda a metóda rozvoja osobnosti, pomocou ktorej sme schopní nahliadnuť do dejov vnútri nás, aby sme ich mohli lepšie pochopiť a v prípade potreby zmeniť tak, aby sa nám žilo lepšie. Je to spôsob, ako sa vysporiadať s nepríjemnými pocitmi, strachmi, traumami, čímkoľvek, čo nás zaťažuje, alebo čo nevieme prijať. Jej základom je empatický rozhovor, ktorému sa psychofonetickí terapeuti počas štúdia intenzívne učia.

Lektor a zakladateľ psychofonetiky, Yehuda Tagar, vyvinul spôsob, ako sa empatia dá vyučovať metodicky.  Pozrite si krátke video o tom, čo je to metodická empatia:

Je to o Vás

Napriek možno zložitému názvu, je psychofonetika v prvom rade jednoduchý a účinný empatický rozhovor, kde sa Vám ako terapeut usilujem porozumieť z Vášho uhla pohľadu, aby som dokázal vidieť a vnímať svet Vašimi očami. Z tejto pozície budeme hľadať možné riešenia, nové zdroje a pohľady na Váš život tak, aby ste vykročili k väčšiemu súladu sami so sebou a so svojimi životnými zámermi.

Žiadne „dobre mienené rady“

Kvôli psychofonetike dokonca začala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici používať nové slovo : „counseling“ namiesto bežných slov, ako „poradenstvo“ alebo „terapia“. Je to hlavne preto, lebo nám v slovenčine zatiaľ chýba príslušné slovíčko, ktoré by správne vystihlo, čo sa pri psychofonetickom sedení deje. Napr. v angličtine existuje – counseling, counselor – človek, ktorý ľuďom pomáha riešiť problémy, ale nedáva rady. Psychofonetický „poradca“ (counselor) Vám počas sedenia nedáva žiadne rady do života (ako implikuje slovo „poradca“). Za žiadnych okolností Vás nijako nehodnotí a ani sa nesnaží „opraviť niečo pokazené“ (ako implikuje slovo „terapeut“). Klient je vždy braný ako unikátna bytosť s vlastnou nesmiernou hĺbkou, ktorý je schopný zodpovedne riadiť svoj život sám. Ak v nejakej sfére svojho života toto nedokáže, tak skúmame a odstraňujeme faktory, ktoré ho v tom blokujú, prípadne vytvárame nové zdroje a vzorce správania, ktoré človeku umožnia žiť plnohodnotný život.

Čo sa psychofonetikou dá všetko vyriešiť?

Rovnako, ako pri Metóde RUŠ, aj tu sa dá riešiť prakticky ľubovoľný problém, pretože ideme výlučne po pocitoch, ktoré Vám vadia alebo ubližujú. To, čo nám spôsobuje problémy, nie sú ľudia a veci samotné, ale naše postoje k nim.
Príklady:

  • neubližuje nám zlý politik, ale náš hnev naňho
  • neubližuje nám kritické okolie, ale naša vlastná sebakritika
  • neubližuje nám naše zlyhanie, ale naše odsúdenie seba samých
  • neubližuje nám to, že nemáme peniaze, ale náš pocit nedostatku
  • neubližuje nám to, že nemáme riešenie, ale náš strach z toho, čo bude
  • neubližuje nám neláskavý partner, ale náš pocit nedostatku lásky

Nikto a nič na svete nemá takú moc, aby nám ublížilo. Ubližujeme si výlučne my sami.

Transformácia negatívneho na pozitívne

Vieme zmierniť hnev, strach, kritiku, dodať si sami lásku a dôveru, ktorú potrebujeme a ktorú nám nevedel nikto iný dať. Vieme sa naučiť novému správaniu v kritických chvíľach a byť, akí chceme. Naše možnosti sú vždy väčšie, ako si pripúšťame.

Formát a štruktúra psychofonetických sedení

Counseling prebieha formou individuálnych sedení v trvaní 1 až 1,5 hodiny. Cieľom je vedomá samostatnosť klienta – že si s daným problémom čím skôr vie poradiť sám. Často sa na konci sedenia zadáva aj „domáca úloha“, napr. všímanie si konkrétnych situácií v živote, tréning novej formy správania, či pripomenutie si svojho zámeru.

„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“
(Mahátmá Gándhí)

MAPA A KONTAKTNÝ FORMULÁR

Akciová cena: 40 eur za celé sedenie

Ján Poctavek