Priebeh terapie

Pri terapiách používam primárne Metódu RUŠ. Viac o nej sa možete dočítať po kliknutí na „ZOBRAZ VIAC…“ a tiež na jej oficiálnych stránkach.

Terapia prebieha formou osobného individuálneho sedenia a môže trvať 2 až 4 hodiny (nebojte sa, ubehne to ako voda). Počas tohto času sa primárne zameriame na problém, resp. cieľ, s ktorým ste prišli a spracujeme príčiny a dôsledky neželaného stavu.

Inými slovami: vyriešime to, čo Vám ubližuje a znepríjemňuje život, a aj to, prečo sa Vám to deje.

ZOBRAZ VIAC...

Metóda RUŠ je ucelený systém, ktorý Vám – za asistencie terapeuta – pomože účinne nájsť a natrvalo odstrániť podvedomé programy a presvedčenia, ktoré vznikli v minulosti (spravidla v detstve) a v súčasnosti už nepomáhajú, ale škodia. Príčinou môžu byť rôzne veci, niekedy zdanlivo nepatrné, ale často aj bezohľadná výchova v detstve alebo životné sklamania.

Základom terapie je tento postup:

1. nájdenie negatívnych programov
2. dohľadanie kde a za akých okolností tieto programy vznikli
3. spracovanie nájdených programov klienta
4. kontrola, že sú programy (problémy) natrvalo vyriešené

Pomocou Metódy RUŠ sa dá vyriešiť ľubovoľný problém. Psychický, fyzický, vzťahový, dokonca aj taký, ktorý s Vami zdanlivo nesúvisí (ubližujú nám hlavne naše postoje k veciam okolo nás).

ZOBRAZ MENEJ...